Tham quan nhà máy

Bộ phận sản xuất

1-Bộ phận cán

Phòng cán

2-Bộ phận đúc

Phòng đúc

hình ảnh

Phòng kiểm tra IPQC

3-Khoa-Kính

Phòng kính

4-Sơn-Khoa

Phòng sơn

Phòng 5 lò nung

Cục lò nung

6-Cục-Kiểm tra-thứ hai

Cục Kiểm tra thứ hai

7-Bộ phận đóng gói

Phòng đóng gói

lò hầm

1
2
3
4

Dây chuyền sản xuất tự động & năng lượng quang điện

1
2
3
4